Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Abdurrahmangazi Mah. 141, 142 Parseller İle 6238 Ada 1 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana Ait Uip Değişikliği

 

Sancaktepe Belediye Meclisi Meclis Kararı ile uygun görülmüş olan, 13.01.2023 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda; Sancaktepe ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi 141, 142 parseller ile 6238 ada 1 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alanda yer alan, 15.02.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda; kısmen Trafo Merkezi, kısmen Park kısmen de Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı (ENH) olarak planlanan ve fiiliyatta yoğun olarak kent içi araç trafiğine sahip alanın “YOL” (15 metre en kesitli 3.Derece Bölge İçi Bağlantı Yolu) olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 17.01.2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

 

Söz konusu plan değişikliği teklifi, 02.05.2024 – 31.05.2024 tarihleri arasında 2024/25450 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.