Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Asansör Periyodik Muayeneleri için A Tipi Muayene Kuruluşu ile Protokol Yapılması

04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği dokuzuncu maddesi birinci fıkrasında “İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar.” maddesi gereğince  ilçemiz bünyesinde bulunan asansörlerin tescillendirilmesine esas kontrollerin yapılması ve mevcutta bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması konusunda A Tipi muayene kuruluşu olan Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. firması ile Belediyemiz arasında 29.12.2023 tarihinde protokol imzalanarak, 4 yıl süresince ilgili firma yetkili kılınmıştır. Söz konusu asansörler ile ilgili Belediyemiz namına Royalcert firması sorumlu mühendisleri kontrolleri yapacaktır.