Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Emek Mahallesi, 188 ve 1897 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Emek Mahallesi, 188 ve 1897 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 15.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği teklifleri, 01.11.2023 - 30.11.2023 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.