Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Fatih Mahallesi UİP Değişikliği

Sancaktepe ilçesi, Fatih Mahallesi 6984 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan ve 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda “Otopark” olarak planlanan alanın TAKS:0.40, KAKS:1.00 Ayrık Nizam 4 kat yapılanma koşullarında Konut Alanı olarak, 6984 ada 1 parselin batısında yer alan tescil dışı alanın ise “Otopark Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 30.11.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 06.03.2024 – 04.04.2024 tarihleri arasında 2024/10205 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.