Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Mart Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

 

Seçim Dönemi                :    3 NCÜ

Seçim Yılı                         :    5 NCİ

Toplantı                           :    MART

Toplantının Tarihi          :    04/03/2024 PAZARTESİ

Toplantının Saati           :    16:00

Birleşim                           :    1

Toplantı Yeri                   :    Sancaktepe Belediyesi 3.Kat Meclis Salonu

 

 

GÜNDEM                         :

Tutanak Özeti                : 08.02.2024 Tarihinde Yapılan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2.Birleşimine Ait Tutanak Özeti.

 

TEKLİFLER

1. Kadro İptal İhdas Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.02.2024 Tarih ve 134626 Sayılı Teklifi.

2. İller Bankasından Tahsis Edilen Kredi Hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2024 Tarih ve 135150 Sayılı Teklifi.

3. Hibe Araç Hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2024 Tarih ve 135145 Sayılı Teklifi.

4. Cadde Sokak İsimlendirmesi Hakkındaki Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.02.2024 Tarih ve 135149 Sayılı Teklifi.

5. İrtifak Hakkı (Yenidoğan 310 Ada 10 Nolu Parsel Bitişiği) Hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.02.2024 Tarih ve 134138 Sayılı Teklifi.

6. Ön Tahsis (Samandıra 1996 Parsel) Hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.02.2024 Tarih ve 135146 Sayılı Teklifi.

7. Samandıra 6946 Ada 17 Parsel, 6946 Ada 12 Parsel, 6948 Ada 7 Parselin İmar Hakkı Transferi Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.2024 Tarih ve 133828 Sayılı Teklifi.

8. Samandıra 6955 Ada 4 Nolu Parsel İle 6927 Ada 7 Nolu Parselin İmar Hakkı Transferi Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2024 Tarih ve 135568 Sayılı Teklifi.

9. Sancaktepe İlçesi, Hilal Mahallesi 1744, 1745, 1746, 1751, 1776 ve 1800 Parseller İle Bir Kısım Tescil Harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2024 Tarih ve 135569 Sayılı Teklifi.