Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Nisan Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

Seçim Dönemi                :   3 NCÜ

Seçim Yılı                         :    5 NCİ

Toplantı                           :    NİSAN

Toplantının Tarihi          :    03/04/2023 PAZARTESİ

Toplantının Saati           :    16:00

Birleşim                          :    1

Toplantı Yeri                   :    Sancaktepe Belediyesi 3.Kat Meclis Salonu

 

GÜNDEM                        :

Tutanak Özeti               : 09.03.2022 Tarihinde Yapılan Mart Ayı Meclis Toplantısı 2.Birleşimine Ait Tutanak Özeti.

 

TEKLİFLER

1-) Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi.

2-) Encümene Üye Seçimi Hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2023 Tarih ve 95374 Sayılı Teklifi.

3-) İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi Hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2023 Tarih ve 95375 Sayılı Teklifi.

4-) Kadro İptal İhdas Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.03.2023 Tarih ve 91582 Sayılı Teklifi.

5-) Kardeş Şehir Hakkındaki Strateji Müdürlüğünün 29.03.2023 Tarih ve 95395 Sayılı Teklifi.

6-) Yönetmelik Değişikliği Hakkındaki Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 29.03.2023 Tarih ve 95396 Sayılı Teklifi.

7-) Otların Kesilmesi Hakkındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.03.2023 Tarih ve 95066 Sayılı Teklifi.

8-) Yenidoğan 866, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 879, 880, 889, 869, 893, 101 Adaların Bir Kısmı İle Yakın Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı      Değişikliği 9-) Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.03.2023 Tarih ve 93523 Sayılı Teklifi.

9-) Yenidoğan 866, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 879, 880, 889, 869, 893, 101 Adaların Bir Kısmı İle Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.03.2023 Tarih ve 93524 Sayılı Teklifi.

10-) 20.09.2022 Tasdik Tarihli  Sancaktepe Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 48. Maddesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şahıs İtirazları Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2023 Tarih ve 95067 Sayılı Teklifi.

11-) 20.09.2022 Tasdik Tarihli Sancaktepe Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 48. Maddesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İSKİ İtiraz Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2023 Tarih ve 95068 Sayılı Teklifi.

12-) Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi 7464 Ada 8 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2023 Tarih ve 95069 Sayılı Teklifi.

13-) Akpınar Mahallesi, 8182 Ada  Trafo Tescilli Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2023 Tarih ve 95071 Sayılı Teklifi.

14-) Samandıra 1937, 1942, 1974 Parseller İle 8910 Ada 1 Parsele ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana Ait 20.09.2022 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz (İl Sağlık Müdürlüğü İtirazı) Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2023 Tarih ve 95377 Sayılı Teklifi.

15-) 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu İle İlgili Belediye Meclisine Bilgi Verilmesi.

16-) 2022 Yılı Faaliyet Raporu Hakkındaki Strateji Müdürlüğünün 21.03.2023 Tarih ve 94143 Sayılı Teklifi.