Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Mevlana Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

Sancaktepe Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olan 12.11.2021 t.t.li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 15.02.2010 t.t. li 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında Sancaktepe ilçesi, Mevlana Mahallesi 469 ada 4 parselin bir kısmı ve 469 ada Rekreasyon tescilli alanın bir kısmındaki “Şehir Parkı” fonksiyonunun iptal edilerek “Dini Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile uygun bulunarak 16.03.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ nca onanmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği 07.06.2023-06.07.2023 tarihleri arasında 31172 sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.