Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Ocak Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS GÜNDEMİ

 

Seçim Dönemi                 :    3 NCÜ

Seçim Yılı                        :    5 NCİ

Toplantı                           :    OCAK

Toplantının Tarihi          :    02/01/2024 PAZARTESİ

Toplantının Saati            :    16:00

Birleşim                           :    1

Toplantı Yeri                   :    Sancaktepe Belediyesi 3.Kat Meclis Salonu

 

 

GÜNDEM                          :

Tutanak Özeti                 : 07.12.2023 Tarihinde Yapılan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2.Birleşimine Ait Tutanak Özeti.

 

 

TEKLİFLER

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 Tarih ve 127207 Sayılı Teklifi.

2. Belediye Meclis Üyeleri Huzur Ücretleri Hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 Tarih ve 127208 Sayılı Teklifi.

3. Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödeneklerinin Tespiti Hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 Tarih ve 127209 Sayılı Teklifi.

4. Fazla Çalışma Ücreti (Maktu Mesai) Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 Tarih ve 123367 Sayılı Teklifi.

5. Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 Tarih ve 123368 Sayılı Teklifi.

6. Sosyal Denge Sözleşmesi Yapma Yetkisi Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 Tarih ve 123369 Sayılı Teklifi.

7. Denetimli Serbestlik Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 Tarih ve 123365 Sayılı Teklifi.

8. Kadro İptal İhdas Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2023 Tarih ve 126630 Sayılı Teklifi.

9. Park İsim Talebi Hakkındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.11.2023 Tarih ve 123714 Sayılı Teklifi.

10. İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Safa Mahallesi 612 Ada 2, 3, 4 Parseller ve Park Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127678 Sayılı Teklifi.

11. İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi G22a05b1b-g22a05b2a Pafta 6310 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6311 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6312 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 6313 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sayılı Parseller İle Bir Kısım Kadastral Yolları ve Tescil Harici Alanı İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127679 Sayılı Teklifi.

12. Otopark Bedeli Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127680 Sayılı Teklifi.

13. Kemal Türkler Mah. 308 Parsel, 551 Ada 1 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127681 Sayılı Teklifi.

14. Kemal Türkler Mah. 308 Parsel, 551 Ada 1 Parselin Bir Kısmı ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifine İlişkin Tavsiye Kararı Alınması Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127682 Sayılı Teklifi.

15. İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Mahallesi 635 Ada, 10 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127683 Sayılı Teklifi.

16. Uygulama İmar Planı-341007938 Plan İşlem Numaralı 15.07.2013 Tasdik Tarihli Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, 188 Parselin Bir Kısmı ve 1897 Parsel İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127684 Sayılı Teklifi.

17. Uygulama İmar Planı-341007938 Plan İşlem Numaralı 15.07.2013 Tasdik Tarihli Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, 188 Parselin Bir Kısmı ve 1897 Parsel İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2023 Tarih ve 127685 Sayılı Teklifi.