Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Paşaköy Mahallesi Köy İçi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkında

Sancaktepe Belediye Meclisi Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüş olan “UİP- 341025362” Plan İşlem Numaralı Paşaköy Mahallesi Köy İçi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 21.02.2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği teklifi, 01.07.2024 – 30.07.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.