Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Sancaktepe İlçesi, Akpınar Mahallesi 8182 Ada Trafo Tescilli Parsele Ait “uip-341013482” Pin’li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Hakkında

Sancaktepe Belediye Meclisi Meclis Kararı ile uygun görülmüş olan, 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda TAKS:0.40 KAKS:1.00 Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” olarak planlanan Sancaktepe ilçesi, Akpınar Mahallesi 8182 ada 6, 7 ve 18 parsellerin komşuluğundaki  kadastral boşluğun (8182/Trafo) “Trafo Alanları” lejantına alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 17.10.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği,  08.01.2024 – 06.02.2024 tarihleri arasında 2023/79861 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.