Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine Plan Notu İlavesine Yönelik Plan Değişikliği

Sancaktepe İlçesi, Paşaköy Deresi ve Kolları İle Yakın Çevresine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Plan Notu İlavesine Yönelik Plan Değişikliği” ve “13.05.2016 t.t. li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine Plan Notu İlavesine Yönelik Plan Değişikliği” teklifi,  30.11.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

 Söz konusu plan değişikliği teklifi,11.03.2024 – 09.04.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.