Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Uygulama İmar Planı Değişikliği

Sancaktepe Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olan 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planına Plan Notu İlave Edilmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne havale edilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak 16.02.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ nca onanmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği, 08.05.2023-06.06.2023 tarihleri arasında 28029 sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.