Duyurular

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Hakkında

Sancaktepe Belediye Meclisi Meclis Kararı ile uygun görülmüş olan, 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan “Yapı adalarında en az %50’si yapılanmış bulunan parsellerde, komşu parsellerin ön çekme mesafelerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Ön bahçe çekme mesafesi 3m’nin altına düşemez.” hükmünün “ Yapı adalarında en az %50’si yapılanmış bulunan parsellerde, komşu parsellerin ön çekme mesafelerini ve yapı nizamını belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Ön bahçe çekme mesafesi 3 m.’nin altına düşemez.” şeklinde değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi, Söz konusu plan notu (37. Madde) değişikliği teklifi ilgi (c) Karar ile “Yapı adalarında en az %50’si yapılanmış bulunan parsellerde, komşu parsellerin ön çekme mesafelerini ve yapı nizamını;

- Parsel cephesi 15 m. ve üzerindeki parsellerde ayrık nizam,

- Parsel cephesi 15 m.’nin altında olan parsellerde ikiz nizam,

- Parsel cephesi 8 m. ve altında olan parsellerde bitişik nizam uygulamaya Belediyesi yetkilidir. Ön bahçe çekme mesafesi 3 m.’nin altına düşemez. şeklinde tadilen uygun bulunarak, 30.11.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

UİP-34115842 Plan İşlem Numaralı 30.11.2022 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu (37. Madde) Değişikliği,  08.03.2023 – 06.04.2023 tarihleri arasında 2023/12004 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.