Hizmet Rehberi

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Asker Aile Yardımı

4109 sayılı Kanun hükümlerine göre, Asker Ailesi Yardımından Faydalanmak İçin, Asker Ailelerinden İstenilen Belgeler;

Yardım isteyeceklerin Askerin, anne, baba, kardeşleri veya eşi ve çocukları olması.

İaşelerinin er tarafından temin edilmesi veya ailede çalışan varsa aldığı ücretin asgari ücretin altında olması.

Mahalli rayiçe nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanlarının bulunmaması şarttır. 

Askerin askere sevk esnasında belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmekte olup, aksi takdirde yapılacak araştırma sonucu oluşturulan işlem dosyası erin ailesine yardım bağlanması için sevk sırasında ikamet edilen ilgili belediye başkanlığına gönderilecektir.

Müracaat için istenen Belgeler tamamlanıp, Belediyemize Müracaat edildikten sonra; Yazı İşleri Müdürlüğünce, yardım talebinde bulunanlar ile ilgili olarak;

a.   Anne, baba, eş ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlara gönderilecek yazılarla araştırılacaktır.
b.   Mal varlığı araştırılacaktır.
c.   Asekerin bağlı olduğu Askerlik şubesi başkanlığı, ikamet edilen Mahalle Muhtarlığı ve Zabıta Müdürlüğü ile yazışmalar yapılacaktır.  

Araştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili dosya karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine sevk edilecektir. Belediye Encümenince  yardım almaya hak kazananlar için İstanbul valiliği, İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda belirlenen rayiç üzerinden yardım yapılacaktır. 

Ancak, yukarıda istenilen evraklarda belirtilen şartları taşımayan er ailesinin ise 4109 sayılı Kanunun 2/c maddesi uyarınca yardım talebi red edilir.

Müracaatta İstenilen Belgeler

  1. Müracaat Sahibi için Fakirlik Belgesi
  2. Askere Ait Terhis Tarihli Evrak.
  3. Ev Kira ise Kira Kontratı.
  4. SGK'dan sigortalı olup olmadığına dair belge.