Hizmet Rehberi

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

İmar Ruhsatı Nasıl Alınır ?

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler :
 

1 Tapu ( Aslı) (Terk var ise terkli hali)
2 Röperli Kroki ( Aslı) (Terk var ise terkli Aplikaston Krokisi) ( 2007 ve sonrası kadastrali güncel )
3 İmar Durum( Aslı) (Terk var ise terkli hali) (Son 1 Senelik)
4 İstikamet (Aslı)(Terk var ise terkli hali) (Son 1 Senelik)
5 Kot Kesit (Aslı) (Son 1 Senelik) (30.03.2009 sonrası)
6 Vekaletname (Mal Sahibinden Proje Müelliflerinin Tam Listeli Aslı)
7 Zemin İnceleme Raporu (3 Takım) CD
8 Takyidat Yazısı (Tapudan)
9 Borcu Yoktur Yazısı
10 Hissedar Muvafakatnamesi (Noter Aslı) 
11 Müteahhit Taahhütnamesi (Noter Onaylı Aslı)
12 Müteahhit Evrakları*
13 Şantiye Şefi Evrakları**
14 Yapı Denetim Evrakları***
15 İski Atık Su Bağlantı Onay Yazısı
16 İtfaiye Yazısı
17 Sığınak Yazısı
18 Teiaş trofo yazısı (Konu, Konut+Ticaret alanlarında emsali 5000m2 üstü olan parseller ve ticaret alanlarının tamamında)
19 Müellif Sicil Durum Belgesi
20 Proje Sorumluluk Beyanları (matbu evrak imzalı)
21 Müelliflerin İBB ve Büro Tescil Kimlik Fotokopisi, İmza Sürküleri ( Yıllık )
22 Isı Yalıtım Taahhütnamesi
23 Mimari Proje (4 Takım) CD
24 Statik Proje (1 Takım) CD
25 Isı Yalıtım Projesi (3 Takım)
26 Tesisat Projeleri (Sıhhi, Elektrik, Kalorifer, Doğalgaz, Asansör) (3 takım)
27 Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
     
Müteahhit Evrakları Şantiye Şefi Evrakları Yapı Denetim Evrakları
İmza sirküsü İmza sirküsü YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu )
İkametgah Senedi İkametgah Senedi Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi Nüfus cüzdanı fotokopisi Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
Vergi levhası Şantiye şefi hizmet sözleşmesi Yapı Denetim İzin Belgesi
Ticari faaliyet belgesi Şantiye şefliği meslek odası yazısı Denetçi evrakları (izin belgesi,imzasirküsü,ikametgah)
Gazete ilan küpürü Diploma fotokopisi ( Tekniker ise ) Yapı denetim kuruluş taahhütnamesi
İletişim bilgileri İletişim bilgileri yapı denetim yetkilisi bilgileri
Müteahhit Yetki Belgesi   Damga Vergisi Makbuzu (Sultanbeyli Vergi Da)
     
KIRMIZI  RENKLE BELİRTİLEN EVRAKLAR  TASLAK PROJE BAŞVURUSUNDA İSTENECEKTİR.Yapı Kullanım İzin Alma Aşamasında Aranan Belgeler:

• Dilekçe matbu form - (Mal sahibi ve fenni mesul imzalı)
• Hisar Vergi Dairesi'nden iskan emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı
• Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
• Yangın merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
• S.S.K'dan prim borcu olmadığına dair
• İSKİ kanal bağlantı yazısı
• Makine İskanı için

- Tastikli elektrik, mekanik ve ısı yalıtım projeleri
- Isı yalıtım raporu
- Binada asansör varsa asansör işletme rusatı
- İgdaş tastikli doğalgaz uygulama projesi

İmar Ruhsatı Nasıl Alınır ?