Hizmet Rehberi

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar (Evl. Yönt. Madde 20) 

1-  Resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu. (Aile Hekimi onaylı olması gerekmektedir.)
2-  4 Ad. Vesikalık fotoğraf.   (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
3-  T.C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanı.  ( Resimli ve yıpranmamış olacak)

 

Yabancı Evlilik İçin Gerekli Evraklar

 

1-  Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge. (Evlenme ehliyet belgesi, Bekarlık belgesi)
2-  Evlenme ehliyet belgesi üzerinde anne ve baba adı bulunmayanlar için Doğum belgesi.
3-  Pasaport ve varsa kimlik kartı. 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye komisyonu ( CIEC ) üyesi devletler tarafından düzenlenen çok dilli evlenme ehliyet belgeleri herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın işleme alınır.
CIEC üyesi devletler ( http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Ahvali_Sahsiye,Milletlerarasi_Sozlesmeler.html?pageindex=0 )

La Haye Özel Hukuk Konferansı ( HCCH ) üyesi devletler tarafından hazırlanarak Apostille şerhi düşülerek düzenlenen evraklar asılları ile birlikte noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte işleme alınır.
HCCH üyesi devletler (www.hcch.net)

Bu iki sözleşme dışında kalan devletler tarafından verilen herhangi bir standardı olmayan ve ispata tabi belgeler ülkelerindeki yerel makamlarca verilmiş ise ülkelerindeki Türkiye temsilciliklerine,  Türkiye de  kendi ülke temsilciliklerinden alınan belgeler İstanbul dan alınmış ise İl Hukuk İşleri Müdürlüğü veya ilçe Kaymakamlıklarına, Ankara dan alınmış ise Dışişleri Bakanlığımıza onaylatılmasından sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.   

 

Reşit olmayanlar  (Evl. Yönt. Madde 14)

 

1-  On altı yaşını dolduran kadın ve erkek sadece mahkeme kararı ile evlenebilir.
2-  On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.

 

Müracaat

 

1-  Eşler birlikte müracaat etmeliler. ( Madde 16 )
2-  Vekalet ile yapılan müracaatlarda noter tasdikli, evlenmeye esas olduğu kiminle evlenecek olduğu ve kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak yazıldığı vekaletname ile başvuru yapılır. (  Madde 17 )

 

Evlenme Engelleri ve Diğer Hususlar

 

1-  Boşanmış, evliliğinin iptaline hükmedilmiş veya  kocası ölmüş olan Kadın kanuni bekleme süresi 300 günlük süre ( İddet Müddeti ) dolmadıkça yada bu sürenin mahkeme tarafından kaldırılması hususunda gerekçeli karar olmadıkça evlenemezler. ( Madde 15 )
2-  15 yaşında olanlar mahkeme kararı olsa dahi evlenemezler. (Madde 14)
3-  Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. ( Madde 15 )
4-  Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında ve evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin üstsoy ve eşi arasında evlenme yapılamaz. ( Madde 14 )
5-  Yönetmelikte yer alan itiraz hakkı ve süresi sebebi ile müracaat tarihinde evlendirme yapılamamaktadır. ( Madde 24 )
6-  Teslim edilen belgelerin geçerlilik süresi 6 ( Altı ) ay olduğundan 6 ( Altı ) ay dan daha ileri bir tarihe nikah randevusu verilememektedir. ( Madde 22 )
7-  Eşler tarafından evlenmenin iptalinin talep edilmesi durumunda nikah tarihinden en geç bir gün önce Evlendirme Memurluğuna yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 

TEL: 0216 311 11 11

 

NOT:  1- Yer tarih değişikliği ve iptal işlemleri en az 1 hafta önceden belirtilmek şartıyla müsaitlik durumuna göre değerlendirmeye alınacaktır.


           2- Nikah töreninden 30 dakika önce 2 şahit ile hazır bulunulması gerekmektedir.

 

 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EVLENDİRME ŞEFLİĞİ
NİKAH ÜCRET TARİFESİ

 

A) NİKAH SALONU VE NİKAH SALONU DIŞINDA YAPILACAK NİKAH AKDİ ÜCRETİ


Belediyemiz nikah salonlarında kıyılan nikahlar ve tarafların belediyemiz nikâh salonları dışında nikâh kıyılmasını istemeleri ve bu isteğin Belediye Başkan’ı tarafından uygun görülmesi halinde,

 

 

  2023 YILI ÜCRET TARİFESİ 

 

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI Uluslararası aile cüzdanı ücreti Hazine ve maliye bakanlığının her yıl aralık ayı sonunda yayınladığı değerli kağıtlar genel tebliğinde yayınlanan bedel üzerinden tahsil edilir.
HAFTA İÇİ  BELEDİYEMİZ NİKAH SALONLARINDA KIYILAN NİKAHLARDAN; (* )
KÜÇÜK ( KIRMIZI ) SALON 
450,00
HAFTA İÇİ  BELEDİYEMİZ NİKAH  SALONLARINDA  KIYILAN NİKAHLARDAN; (* )
BÜYÜK ( MAVİ ) SALON
550,00
SANCAKTEPE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ HER TÜRLÜ DÜĞÜN SALONU, SOSYAL TESİS VE RESTAURANTLARDA KIYILAN NİKAHLARDAN(*) 1.250,00
SANCAKTEPE İLÇE SINIRLARI DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ  DÜĞÜN SALONU, SOSYAL TESİS VE RESTAURANTLARDA KIYILAN NİKAHLARDAN(*) 2.000,00
HER TÜRLÜ OTELDE KIYILAN NİKAHLARDAN (*) 3.000,00
HAFTA SONU  BELEDİYEMİZ NİKAH  SALONLARINDA  KIYILAN NİKAHLARDAN; (* )
KÜÇÜK ( KIRMIZI ) SALON
1.250,00
HAFTA SONU  BELEDİYEMİZ NİKAH  SALONLARINDA  KIYILAN NİKAHLARDAN; (* )
BÜYÜK ( MAVİ ) SALON
1.500,00
DIŞARIDAN İZİN BELGESİ İLE GELENLERDEN 500,00
VERİLECEK İZİN BELGELERİNDEN 250,00

  (*)  = Cüzdan bedeli hariç.

 

N o t           :

  1. Avrupa yakasındaki nikahlar için ilave olarak 750,00 ₺ alınır.
  2. İlçemizde ikamet eden gazi ve şehitlerimizin 1. Derecede yakınlarından belediyemiz nikah dairesindeki nikahları için (Cüzdan bedeli hariç)  ücret alınmayacaktır.
  3. İlçemizde ikamet eden % 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımıza belediyemiz nikah dairesindeki nikahları için %50 indirim uygulanacaktır (Cüzdan bedeli hariç) .
  4. Yabancı uyruklu kişilerin müracaatlarında işlem ücretine ilave  kişi başı 750,00 TL. ek ücret alınır.
  5. İzin belgesi olmayan ilçe dışı ikametli çiftlerin müracaatlardan ilave 500,00 TL. ek ücret alınır.

ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR.