Eyüp Sultan Mahallesi 2000-1785-1800-1953-1794 Parsellere İlişkin UİP-34030260 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Eyüp Sultan Mahallesi 2000-1785-1800-1953-1794 Parsellere İlişkin UİP-34030260 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ilgi (a) Sancaktepe Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş ve söz konusu UİP değişikliği teklifi ilgi (b) yazımız ile İBB Planlama Şube Müdürlüğüne iletilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edilmesi talep edilmiştir.

İBB Meclisinin ilgi (c) Kararı ile tadilen uygun bulunan söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi, 20.02.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.