Fatih Mahallesi Yerleşime Uygun Olmayan Alanlara Yönelik, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

Sancaktepe İlçesi, Fatih Mahallesi, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlara Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarına Yönelik Uip-34094950 Plan İşlem Numaralı Plan Tadilatı 26.05.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

16.11.2022-15.12.2022 tarihleri arasında 2022/60644 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.