Gayrisıhhi Müessese İstenen Evrak Listesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
GAYRiSIHHİ MÜESSESE
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

İSTENEN BELGELER

NEREDEN TEMİN EDİLİR / AÇIKLAMALAR

İNDİR

1

Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formunu internet adresimizden temin edebilirsiniz 

İNDİR

2

Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

 

 

3

İmza Sirküleri (Şirketler İçin)

 

 

4

Oda Kayıt Belgesi

Bağlı olunan Ticaret Odası /  Esnaf ve Sanatkârlar Odası

 

5

Tapu Fotokopisi

 

 

6

Kira Kontratı

 

 

7

Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi

 

 

8

Vergi Levhası Fotokopisi

 

 

9

Borcu Yoktur Yazısı

Emlak Şefliğinden temin edilecektir

 

10

 Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu

 

11

Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)

 

12

Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi

 

 

13

Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı

 

 

14

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Şirketlerde Şirket Müdürlerinin

 

15

İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname

Beyanname örneğini internet adresimizden temin edebilirsiniz.

İNDİR

16

Motor Beyannamesi

Beyanname örneğini internet adresimizden temin edebilirsiniz. / Faaliyetinde makina, ekipman vs. kullanılması halinde ibraz edilecek

İNDİR

17

Kat Malikleri Muvaffakatnamesi

Muvaffakatname örneğini internet adresimizden temin edebilirsiniz. / Konutlarla aynı binada olan  ya da Kurum tarafından gerek görülen diğer hallerde ibraz edilecek

İNDİR

18

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı

İşyeri denetimi sonrası hesaplanacaktır.