Kariyer Merkezi

Sancaktepe Kariyer Merkezi, ardına kadar açık umut kapısı...

Sancaktepe Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle bölgede işsizliğe çözüm üretiyor. Sancaktepe'de işsizliğe yönelik yeni istihdam alanları oluşturulurken gerçekleştirilen etkin projelerle Sancaktepeliler iş imkanı buluyor. Sancaktepe bünyesinde kurulan Kariyer Merkezi'nin temel amacı insanımıza, ülke ekonomisine ve istihdam artış oranına katkı sağlamak, yaşanan ekonomik krizden dolayı işini kaybeden vatandaşlarımızın iş bulmalarına yardımcı olmaktır.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, belediyeciliğin sadece altyapı ve üst yapıdan ibaret olmadığını hayata geçirdiği sosyal odaklı projelerle gösteren Sancaktepe Belediyesi, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan işveren, sanayici, işadamı ve işletmeciyle sürekli iletişim ve diyalog sağlıyor. 

Sancaktepe Kariyer Merkezi, ilçe sınırlarımız içinde ikamet eden işsiz vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için gerek Sancaktepe de faaliyet gösteren gerekse ilçe sınırları dışında faaliyete devam eden fabrika, işletme ve benzeri işyerleriyle irtibata geçerek, ihtiyaç duyulan ara ve kalifiye elamanı  ticaret ve sanayi faaliyeti yürüten işverenlere yönlendirerek ülkede işsizlikle mücadele sağlanmış oluyor hem de Sancaktepe’de işsizlik azalarak, kişinin kendi ev ekonomisine önemli katkısı sağlanmış olunuyor.

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi’nin temel amacı; insanımıza, ülke ekonomimize ve istihdama katkı sağlayarak yaşanan ekonomik krizden dolayı işini kaybeden vatandaşlarımızın iş bulmaları noktasında yardımcı olarak iş bulma ve istihdam için işe girişlerine aracılık hizmeti vermektir.  

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi’ne 42.117 iş başvuru kaydı yapıldı. Bu iş başvurularından yaklaşık 38.624 kişi bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan sanayi, fabrika ve benzeri iş sektörlerine yönlendirildi.

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi, insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor. Merkezimiz işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bölgemizdeki işletmelerle bir araya getiriyor ve vatandaşlarımıza uygun bir iş bulmalarında aracılık ediyor.

 

 

Kariyer Merkezi, Sancaktepeli vatandaşların iş sahibi olmasına yardımcı oluyor

 

İşsizlik başvurusu yapan bireyler meslekleri doğrultusunda bölge işletmelerinden alınmış olan uygun iş pozisyonlarına yönlendirilir.

İşkur Hizmet Noktası olarak kaydı olmayanların İşkur kaydı yapılır, mevcut kayıtlar güncellenir ve İşkur açık iş pozisyonlarına yönlendirmeler yapılır.

Bilhassa genç işsizlerimiz, güncel ve yoğun eleman istihdamı sağlayan, kendi kişisel profillerine en uygun sektör ve mesleklere yönlendirilmekte, yeniden iş bulmaya, kariyerleri araştırmaya odaklanmaları sağlanmakta, kariyer değerlendirmeleri ve kariyer planlaması bir arada yapılarak adeta kariyer danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

Kariyer Merkezimiz türlü sebeplerle eğitimini bırakmış genç işsizlerimize, ilgi alanları ve becerilerini değerlendirerek yeni kariyer seçenekleri bulmada yardımcı olmakta ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olabilmeleri sağlanmaktadır.

İşkur destekli meslek edindirme kurslarımız anlatılarak, kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda yetkinlik kazanmalarına yardımcı olunur.

Ülkemizin ve ilçemizin önemli sorunlarından biri olan işsizlik göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde önemle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu amaçla ilk etapta hizmete sunduğumuz İstihdam için Mesleki Eğitim projemizi takip eden dönemlerde daha da ileriye taşıyarak meslek edindirme kurslarımızı hizmete açtık. Bu çalışmalar sizlerden yoğun ilgi gördü ve biz de oluşturduğumuz Kariyer Merkezi ile istihdam için çözüm odaklı projeler geliştirdik.

Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak nasıl ihtiyaç sahibi hayırseverleri Aşevimizde ve Sevgi Mağazamızda buluşturuyor isek Kariyer Merkezimiz ile iş arayan ile işvereni buluşturmaya devam ediyoruz. Bu şekilde aileler ve gençler için umut kapılarını ardına kadar açık tutmayı başarıyoruz. Bu alanda bizlerin motivasyon kaynağı açtığımız bu kapılardan geçip arzu edilen mutlu bir hayata ulaşan nice Sancaktepe halkının mutluluğuna şahit olmak oluyor.

Geliştirdiğimiz projelerle işçi ile işvereni buluşturuyor, Sancaktepe’de istihdama yönelik çözüm üretiyoruz.

 

https://kariyer.sancaktepe.bel.tr/

 

 
 

Sancaktepe Kariyer Merkezi, ardına kadar açık umut kapısı...