PANDEMİ HASTANESİ HATIRA ORMANI

Dr.Feriha Öz Acil Durum Pandemi Hastanei Hatıra Ormanı'nı açtık.