Sancaktepe İlçesi, 13.01.2022 Tarih ve 133 Sayılı İBB Meclis Kararı Doğrultusunda Hazırlanan ''UİP-34539278'' Pin'li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Hakkında

Sancaktepe İlçesi, 13.01.2022 Tarih ve 133 Sayılı İBB Meclis Kararı Doğrultusunda Hazırlanan ''UİP-34539278'' Pin'li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 18.01.2022 tarihinde onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği 27/06/2022 – 26/07/2022 tarihleri arasında 2022/34726 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.