Sancaktepe İlçesi, 13.04.2022 Tarih ve 511 Sayılı İBB Meclis Kararı Doğrultusunda Hazırlanan ''UİP-34719606'' Pin'li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Hakkında

Sancaktepe İlçesi, 13.04.2022 Tarih ve 511 Sayılı İBB Meclis Kararı Doğrultusunda Hazırlanan ''UİP-34719606'' Pin'li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 19.04.2022 tarihinde onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği 27/06/2022 – 26/07/2022 tarihleri arasında 2022/34756 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.