Sancaktepe İlçesi, 25.09.2020 T.t.’li 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğine Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Hazırlanan “uip-34230616” Pin’li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Hakkında

Sancaktepe İlçesi, 25.09.2020 T.t.’li 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğine Yapılan İtirazlar Doğrultusunda Hazırlanan “uip-34230616” Pin’li 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 20.02.2022 tarihinde onanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği 06/06/2022 – 05/07/2022 tarihleri arasında 2022/28951 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.