Sancaktepe İlçesi, 26.02.2018 T.t.’li Fatih Mahallesi 6948, 6955, 6960 Adalar İle 6946, 6947, 6956 Adaların Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

Sancaktepe İlçesi, 26.02.2018 t.t.’li Fatih Mahallesi 6948, 6955, 6960 Adalar İle 6946, 6947, 6956 Adaların Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarına Yönelik “UİP:34523432 Plan İşlem Numaralı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 19.04.2022 tarihinde onanmıştır.

29/06/2022 – 28/07/2022 tarihleri arasında 2021/34757 Sayı ile 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.