Sokak Hayvanları ile İlgili Çalışmalar

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uygun olarak, ilçemiz sınırları içerisinde başıboş işaretsiz (kulak küpesiz) hayvanları toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılmasının organize edilmesi, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda gerekli aşı, muayene, tedavi ve operasyonların yapılması, rehabilite edilmesi ve tekrar doğal yaşam ortamlarına geri bırakılması.

 

 

 

Ayrıca ısırma vakaları takip edilerek, ısıran hayvanın kuduz yönünden müşahedesi yapılıp, gerektiği durumlarda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ ne sevki yapılır.  Sahipli ev hayvanları belediyemiz veterinerlik birimi tarafından kayıt altına alınır.