Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS GÜNDEMİ

 

Seçim Dönemi    :  3 NCÜ
Seçim Yılı    :  4 NCÜ
Toplantı    :  TEMMUZ
Toplantının Tarihi    :  04/07/2022 PAZARTESİ
Toplantının Saati    :  16:00
Birleşim    :  1
Toplantı Yeri    :  Sancaktepe Belediye 3. Kat Meclis Salonu
     
GÜNDEM    :  
Tutanak Özeti    :

   

10.06.2022 Tarihinde Yapılan Haziran Ayı Meclis Toplantısı  2.Birleşimine Ait Tutanak Özeti.

  

 

TEKLİFLER

 

 1. Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62170 Sayılı Teklifi.
 2. Birim Kurulması ve Görevlendirme Yapılması Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62165 Sayılı Teklifi.
 3. İhdas ve Değişiklik Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.06.2022 Tarih ve 58912 Sayılı Teklifi.
 4. Kadro Derece Değişikliği Hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.06.2022 Tarih ve 60998 Sayılı Teklifi.
 5. Ek Bütçe Hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62122 Sayılı Teklifi.
 6. Yeni Hizmete Girecek Merkeze İsim Verilmesi (Kitap Kafe) Hakkındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih ve 62029 Sayılı Teklifi.
 7. Protokol Yapma Yetkisi Alınması (Kitap Kafe) Hakkındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih ve 62034 Sayılı Teklifi.
 8. Ücret Tarifesi Hakkındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih ve 62022 Sayılı Teklifi.
 9. Atık Toplayıcılarına Yönelik Usul ve Esaslar Hakkındaki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih ve 62035 Sayılı Teklifi.   
 10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Alınacak Hibe Hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 24.06.2022 Tarih ve 61600 Sayılı Teklifi.   
 11. Taşınmaz Satışı Hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62178 Sayılı Teklifi.
 12. Samandıra 20 Parsel Hisse Alımı Hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62179 Sayılı Teklifi.
 13. Eyüp Sultan Mahallesi 7021 Ada 2 Parsel Komşuluğundaki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2022 Tarih ve 61591 Sayılı Teklifi.
 14. Eyüp Sultan Mahallesi 7021 Ada 2 Parsel Komşuluğundaki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2022 Tarih ve 61592 Sayılı Teklifi.
 15. Eyüp Sultan Mahallesi 7570 Ada 14 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62162 Sayılı Teklifi.
 16. Eyüp Sultan Mahallesi 1798 Parsel ve 7533 Ada 7 Parsel İle Kadastral Boşluğun Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62163 Sayılı Teklifi.
 17. Samandıra 8171 Ada 3 Nolu Parselin İmar Hakkı Transferi Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62167 Sayılı Teklifi.
 18. Samandıra 2037 Nolu Parselin Transferi Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62168 Sayılı Teklifi.
 19. 09.09.2016 Tarih 2016/140 Nolu Meclis Kararı Doğrultusunda Emsal Transferi Şartı İle Belediye Başkanlığımıza Bedelsiz Devri Yapılan Taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62174 Sayılı Teklifi.
 20. 18.01.2022 Tasdik Tarihli Hilal Mahallesi Bir Kısım Tescil Dışı Alanların, Temel Eğitim Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı Olarak Planlanmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı İtirazı Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih ve 62175 Sayılı Teklifi.
 21. 1/1000 Ölçekli Paşaköy 6.Etap Uygulama İmar Planı Tadilatı Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2022 Tarih ve 62323 Sayılı Teklifi.
 22. 1/1000 Ölçekli Paşaköy 7.Etap Uygulama İmar Planı Tadilatı Hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2022 Tarih ve 62325 Sayılı Teklifi.