Veteriner İşleri Şefliği Tanımı

 

Veteriner İşleri bağlı olduğu yasal dayanaklarla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi ve sürekli kılmayı esas edinmiştir. 

Oldukça hassas olan ve önem arz eden hayvan ve çevre sağlığı konusunda projeler geliştirmekte olup, bunları hayata geçirmektedir.  Veteriner İşleri, Zabıta ile birlikte Gıda Denetim ve Kontrol Birimi oluşturup gıda maddelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerekli denetimleri sağlamaktadır. Vektörlerle (haşere ve kemirgen)  mücadele konusunda her türlü vektör mücadelesi, Geçici Hayvan Bakımevi ile sokak hayvanlarının muayene, aşılama, tanı, tedavi ve operasyon gibi hekimlik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Veteriner İşleri personeli meslek içi eğitim seminerlerine katılarak kendini geliştirmekte ve kazandığı bilgi birikimleriyle kamu hizmeti kalitesini sürekli arttırmaktadır.


YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye Veteriner Hekimlerinin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda yazılı kanunlarla belirlenmiştir.

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
 • 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun 
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu 
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 

  VETERİNER İŞLERİ ŞEFLİĞİ GÖREV TANIMI

 • Çevre ve hayvan sağlığının korunması, 
 • Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ,
 • Aşılama, muayene ve tedavi hizmetleri, 
 • Vektörlerle mücadele, 
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele, 
 • Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması,  
 • Üretim, satış ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin belediye mevzuatları doğrultusunda denetimi, 
 • Veteriner Hekimliği ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi, 
 • Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, 
 • Sivil toplum kuruluşları ile birlikte projelerin üretilmesi, planlanması ve uygulanması.

 

 

VETERİNER BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

Belediyemiz çağrı merkezi tarafından alınan vatandaş başvuruları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve vatandaşlardan birimimize doğrudan gelen talepler aynı gün içerisinde değerlendirilip çözüme kavuşturulmaktadır.