Yönetmelik

 

MÜDÜRLÜK ÇALIŞMA ALANI: 

            * Sancaktepe ’de tüm plan ve imar işlemlerini yürütür.

            * Bölgedeki mer’i imar planlarına göre imar durumu düzenlemektedir.

            * İmar planları, Ücretler ile ilgili Belediye Encümenince karar çıkmasını sağlar.

            * Talep doğrultusunda Yıkım Ruhsatı verilmektedir.

            * Mevzuatta bulunan, Plan ve Yönetmeliklerle Mimari Proje inceleme ve tasdik çalışması yapılmaktadır.

            * Yönetmeliklerle birlikte Statik Proje inceleme ve tasdik çalışması yapılmaktadır.

            * İstinat Duvarı Ruhsatı verilmektedir.

            * Makine ve elektrik Proje inceleme ve Tasdik Çalışması yapılmaktadır.

            * Jeofizik etüd raporları düzenlenmektedir.

            * Proje onayları ve işlemler sona erdikten sonra Yapı Ruhsatı düzenlenmektedir.

            * Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi verilmektedir. 

            * Talep doğrultusunda İsim Değişikliği, Tadilat Ruhsatı ve Yenileme Ya da Yeniden Yapı Ruhsatı verilmektedir.       

            * Asansör Tescil Belgesi verilmektedir.